Start > Visuelltelegram

Visuell Telegram

Vi syns och hörs för det mesta!

Vill du veta mer om våra projekt och intressanta artiklar från den digitala världen, då har du hamnat rätt!

Nu lanserar vi ApplyEmtungas HSE utbildning!

10 september 2014

Idag publicerar vi Emtungas nya e-learning plattform. Här kan underleverantörer skapa egna konton så att deras anställda kan genomföra en grundutbildning i vilka säkerhetsföreskrifter som gäller på arbetsplatsen.

Dessutom kan Emtunga följa hur varje elev och underleverantör har klarat att genomföra utbildningen.

Data samlas både på individ som gruppnivå och det blir till en värdefull dokumentation som kan användas för att styrka till sina kunder hur man följer upp HSE arbetet. 

Plattformen är enkel och här är en kort demo där vi visar flödet i genomförandet av själva utbildningen. Kontakta oss för en live demo!