Start > Visuelltelegram

Visuell Telegram

Vi syns och hörs för det mesta!

Vill du veta mer om våra projekt och intressanta artiklar från den digitala världen, då har du hamnat rätt!

QR-kod för att informera snabbare om sina tjänster!

17 oktober 2012

Modellteknik AB satsar på QR-kod och förenklar kommunikationen med sina kunder. Med koden visar man en meny och dessa är länkade till YouTube. Kunden kan titta på korta videoavsnitt från Modelltekniks olika tjänster. Koden finns även på Modelltekniks trycksaker och affischer.


Ladda ner en gratis-app till din smart phone och skanna den färgglada koden från din skärm eller använd denna länk med din smart phone.
QR-kod är mångsidigt!
QR-koder har använts med framgång i Japan i decennier utan att fånga resten av världens intresse. Idag är QR-koden på stark frammarsch och marknader som USA och Europa ökar kraftigt i takt med allt fler smartphone användare som använder QR-kodläsare.

Det vanligaste sättet är att kommunicera med konsumenter och det är endast fantasin som sätter gränser. QR-koden fungerar som en länk mellan tryckt och digital media. Den är därför extra användbar i tryckta annonser och reklam, eftersom den leder vidare den potentiella kunden till företagets hemsida eller till en e-handel där produkten kan betalas via koden.