Start > Visuelltelegram

Visuell Telegram

Vi syns och hörs för det mesta!

Vill du veta mer om våra projekt och intressanta artiklar från den digitala världen, då har du hamnat rätt!

Akzo Nobel satsar på e-utbildning för hantering av etylenaminer.

30 april 2014

Akzo Nobel väljer vår e-learning plattform för att nå ut med information om hur man hanterar etylenaminer på ett säkert sätt. Redan år 2006 producerade vi en interaktiv utbildning på CD-rom för Akzo Nobel Functional Chemicals. Utbildningen var en del i att medvetandegöra hur viktigt det är att kunden hanterar produkterna på rätt sätt. 

Denna interaktiva HSE utbildning distribuerades i ett ”Safety kitt” med personlig säkerhetsutrustning. Mottagandet från kunder från hela värden var mycket positivt. 
Kraven på leverantörer inom kemiindustrin ökar ständigt när det gäller frågor kring miljö, hälsa och säkerhet. Akzo vill därför öka tillgängligheten kring dessa frågor och med en e-utbildning kan kunder i hela världen, dygnet runt, alltid få rätt kunskap i hur man hanterar etylenaminer. 

Dessutom kan Akzo följa hur varje elev/användare har klarat att genomföra utbildningen. Data samlas både på individ som gruppnivå och det blir till en värdefull dokumentation som kan användas för att styrka hur man följer upp Product Stewardship arbetet. 

Programmet kommer att lanseras under hösten och språkversioner finns på engelska, japanska och kinesiska.

TAWI USA syns nu bättre på Google!

16 april 2014

Idag lanserar vi webbsidan version 3.0 för TAWI:s dotterbolag i USA. Förutom en mer modernare design har vi dessutom ett CMS (administration av webbsidan) där TAWI i Sverige enkelt kan lägga upp löpande nyhetsinformation, bilder på produkter i bildspelet samt administrera Solution Center med bilder, video, datablad, produktblad etc. för dotterbolaget i USA.