Start > Visuelltelegram

Visuell Telegram

Vi syns och hörs för det mesta!

Vill du veta mer om våra projekt och intressanta artiklar från den digitala världen, då har du hamnat rätt!

E-utbildning med beteende baserad inlärning !

18 februari 2014

Nu lanserar vi vår interaktiva e-utbildning där man kan få en teoretisk utbildning i hur man hanterar din lastväxlare eller liftdumper. Utbildningen är helt baserad på korta videosekvenser och man får en generell inblick i olika funktioner, säker hantering, tippmoment, lyftmoment, drift, underhåll och skötsel. Den kvalitetssäkrade e-utbildningen är pedagogisk och enkel och ställer inte krav på någon tidigare kunskap i hur man hanterar en lastväxlare eller liftdumper.

Utbildningen är även till för att förebygga allvarliga olyckor och minska dyr drifts- och underhållskostnad på grund av felaktig hantering. Utbildningen är beteendebaserat där videosekvenserna är uppbyggda med olika animationer som visar hur man bör arbeta på rätt sätt.

E-utbildning med beteende baserad inlärning är en pedagogik som våra kunder uppskattar och som handledare kan man få en god överblick i hur eleven har genomgått utbildningen. Med statistik som tid för genomförande av kursen till vilka frågor som eleven missat eller gjort om flera gånger, får man ett bra verktyg för att validera och kvalitetssäkra utbildningen. Här är en kort introduktion i lastväxlarutbildningen:


TAWI har en ny webbsida i Sverige!

17 februari 2014

Idag lanserar vi version 3.0 för TAWI i Sverige. Den har en modernare design och det är enklare att söka efter olika typer av applikationer. Vi har dessutom ett CMS (administration av webbsidan) där TAWI enkelt kan lägga upp löpande nyhetsinformation, bilder på produkter i bildspelet samt administrera Solution Center med bilder, video, datablad, produktblad etc.

Under våren kommer även dotterbolagen i Danmark, Tyskland, Holland, England och USA att uppdateras till version 3.0