Start > Visuelltelegram

Visuell Telegram

Vi syns och hörs för det mesta!

Vill du veta mer om våra projekt och intressanta artiklar från den digitala världen, då har du hamnat rätt!

Applicering av smörjmedel vid pressning!

1 december 2011

För Spraying Systems skall vi producera en produktpresentation som beskriver hur ett smörjsystem fungerar för applicering av smörjmedel på insatsmaterial vid till exempel pressning, djupdragning och rullformning. Videon bygger på tidigare inspelat material samt nyinspelning med bland annat kundintervjuer. Projektet beräknas vara klart under sommaren.


Modellteknik är hovleverantör, nästan!

12 juli 2011

Nu är det premiär för Modelltekniks nya webbsida presenterar vi bland annat ett referensprojekt där man samarbetat med H.K.H. Prins Carl Philip. Med ett omfång på över 20 sidor blir Modellteknik mer synlig på Google och nu kommer viktiga sökord som skärande bearbetning, legotillverkning, 3D-konstruktion, modelltillverkning, designfräsning, formverktyg, och prototyptillverkning vara placerade på topp 3 på sökningarna. 

Webbsidan har även korta videoavsnitt som presenterar modelltekniks olika tjänster. Vi har dessutom ett CMS (administration av webbsidan) där man enkelt kan lägga upp löpande nyhetsinformation, bilder på anställda, referensprojekt och maskinpark.Besök sidan här!

Admin av bilder på anställda


Admin av maskinpark

Premiär för ”Att hålla sig frisk med bipolär sjukdom”

19 april 2011

Idag var det premiär för den svenska dokumentärfilmen ”Att hålla sig frisk med bipolär sjukdom” som bygger på berättelser från deltagare med olika bipolära tillstånd. Gemensamt för dem alla är att det tog lång tid innan de fick rätt diagnos och behandling trots kontakter med läkare och psykologer.

Isabelle är en ungdom som led av svåra depressioner, försökte ta sitt liv men fick till slut rätt diagnos samt medicin och tillfrisknade.

Andreas gick i många år inom psykiatrin utan att få rätt diagnos. Under tiden fick han pröva på olika sorter antidepressiva läkemedel men hans tillstånd förvärrades. Efter flera hypomana skov och djupa depressioner fick Andreas efter 20 år rätt diagnos och stämningsstabiliserande medicin.

Lena arbetar som distriktsläkare på en vårdcentral och har varit frisk sedan 2003. Lena har under många år kämpat med sin sjukdom och fått felaktig behandling. Hon har blivit tvångsinlagd flera gånger och upplevelserna har satt djupa spår i henne.

Raffaella är forskare och växlar snabbt mellan de olika bipolära tillstånden. Raffaella vill berätta öppet om sin sjukdom för att skapa förståelse och avdramatisera stigma. Hon har en handlingsplan för hur omgivningen skall agera när hon får ett skov.

En av Sveriges ledande specialistläkare i psykiatri, Lars Häggström, hjälper till att förklara de bakomliggande orsakerna och vad man kan göra för att hålla sig frisk.

Programmet är 25 minuter långt.
Andreas funderar en stund!

Modellteknik vill synas bäst på Google!

30 mars 2011

Redan 2007 fick vi förtroendet att producera en företagspresentation på video och baserat på samma budskap skall vi nu skapa en ny webbsida. Målet är att Modellteknik skall vara mest synlig på Google med de viktiga sökorden som associeras med företagets kompetenser. Även videoprogrammet skall finnas med på webbsidan. Projektet skall publiceras före semestern.