Start > Visuelltelegram

Visuell Telegram

Vi syns och hörs för det mesta!

Vill du veta mer om våra projekt och intressanta artiklar från den digitala världen, då har du hamnat rätt!

Premiär för ”Att hålla sig frisk med bipolär sjukdom”

19 april 2011

Idag var det premiär för den svenska dokumentärfilmen ”Att hålla sig frisk med bipolär sjukdom” som bygger på berättelser från deltagare med olika bipolära tillstånd. Gemensamt för dem alla är att det tog lång tid innan de fick rätt diagnos och behandling trots kontakter med läkare och psykologer.

Isabelle är en ungdom som led av svåra depressioner, försökte ta sitt liv men fick till slut rätt diagnos samt medicin och tillfrisknade.

Andreas gick i många år inom psykiatrin utan att få rätt diagnos. Under tiden fick han pröva på olika sorter antidepressiva läkemedel men hans tillstånd förvärrades. Efter flera hypomana skov och djupa depressioner fick Andreas efter 20 år rätt diagnos och stämningsstabiliserande medicin.

Lena arbetar som distriktsläkare på en vårdcentral och har varit frisk sedan 2003. Lena har under många år kämpat med sin sjukdom och fått felaktig behandling. Hon har blivit tvångsinlagd flera gånger och upplevelserna har satt djupa spår i henne.

Raffaella är forskare och växlar snabbt mellan de olika bipolära tillstånden. Raffaella vill berätta öppet om sin sjukdom för att skapa förståelse och avdramatisera stigma. Hon har en handlingsplan för hur omgivningen skall agera när hon får ett skov.

En av Sveriges ledande specialistläkare i psykiatri, Lars Häggström, hjälper till att förklara de bakomliggande orsakerna och vad man kan göra för att hålla sig frisk.

Programmet är 25 minuter långt.
Andreas funderar en stund!