Start > Visuelltelegram

Visuell Telegram

Vi syns och hörs för det mesta!

Vill du veta mer om våra projekt och intressanta artiklar från den digitala världen, då har du hamnat rätt!

TAWI Danmark syns nu ännu bättre på Google!

27 november 2014

Idag lanserar vi webbsidan version 3.0 för TAWI:s dotterbolag i Danmark. Förutom en mer modernare design har vi dessutom ett CMS (administration av webbsidan) där TAWI i Sverige enkelt kan lägga upp löpande nyhetsinformation, bilder på produkter i bildspelet samt administrera Solution Center med bilder, video, datablad, produktblad etc. för dotterbolaget i Danmark.


TAWI Holland syns nu ännu bättre på Google!

24 november 2014

Idag lanserar vi webbsidan version 3.0 för TAWI:s dotterbolag i Holland. Förutom en mer modernare design har vi dessutom ett CMS (administration av webbsidan) där TAWI i Sverige enkelt kan lägga upp löpande nyhetsinformation, bilder på produkter i bildspelet samt administrera Solution Center med bilder, video, datablad, produktblad etc. för dotterbolaget i Holland.


TAWI Tyskland syns nu ännu bättre på Google!

20 november 2014

Idag lanserar vi webbsidan version 3.0 för TAWI:s dotterbolag i Tyskland. Förutom en mer modernare design har vi dessutom ett CMS (administration av webbsidan) där TAWI i Sverige enkelt kan lägga upp löpande nyhetsinformation, bilder på produkter i bildspelet samt administrera Solution Center med bilder, video, datablad, produktblad etc. för dotterbolaget i Tyskland.


Modellteknik skall synas på Elmia, nu!

23 oktober 2014

Snabbar ryck! Modellteknik AB, en kund till oss sedan 2006, önskar nya affischer till sin monter på Elmia mässan. Vi ställer upp för våra kunder i vått som torrt!

Nu lanserar vi ApplyEmtungas HSE utbildning!

10 september 2014

Idag publicerar vi Emtungas nya e-learning plattform. Här kan underleverantörer skapa egna konton så att deras anställda kan genomföra en grundutbildning i vilka säkerhetsföreskrifter som gäller på arbetsplatsen.

Dessutom kan Emtunga följa hur varje elev och underleverantör har klarat att genomföra utbildningen.

Data samlas både på individ som gruppnivå och det blir till en värdefull dokumentation som kan användas för att styrka till sina kunder hur man följer upp HSE arbetet. 

Plattformen är enkel och här är en kort demo där vi visar flödet i genomförandet av själva utbildningen. Kontakta oss för en live demo!


Säkerheten blir viktigare

6 augusti 2014

Igår publicerade Google ett blogginlägg om HTTPS som rankande faktor.

Google skriver att de har utfört tester och fått positiv respons från sina användare på ändringen. Det här betyder med andra ord att de redan har en fungerande algoritm som tar hänsyn till säkerheten på en webbplats. Det faktum att de har fått positiva resultat och väljer att rapportera dessa betyder troligen att de är nära att rulla ut förändringen av algoritmen till alla. Google skriver dock att det är en ”lättviktssignal” som för tillfället bara kommer att beröra 1 % av de globala sökningarna. Som webbplatsägare skulle jag ta detta som en seriös signal och en anledning att snabba upp eventuella planer om att öka säkerheten på min webbplats.

Läs mer här från Google

Kafé Vanilj blir mobil!

20 maj 2014

Det blir allt vanligare att man surfar med sin smart phone så för att öka tillgängligheten till kaféets hemsida levererar vi nu en mobilanpassad hemsida. Hemsidan är godkänd av Google och kommer upp vid sökning med smart phone. Här kan du se resultatet om du använder en smart phone.


Fungerar bara med smart phone

Apply Emtunga har valt vårt e-utbildningskoncept för sin HSE information.

14 maj 2014

Apply Emtunga är en ledande leverantör av bostadsmoduler till offshoreindustrin. Vi har samarbetat med Emtunga sedan början av 90 talet. Under 2007 producerade vi ett videoprogram som visar hur man skall arbeta säkert på Emtungas arbetsplatser det programmet skall distribueras på ett nytt sätt.

Kravet på att Emtunga skall vara en säker arbetsplats ökar och man har nu valt att utbilda via vår e-utbildningsplattform. Det betyder att man får en systematisk kontroll på att samtliga som arbetar på verkstäderna har rätt HSE utbildning oavsett om det är egen personal en underleverantörs personal. 

Leverans sker under hösten 2014. 


Akzo Nobel satsar på e-utbildning för hantering av etylenaminer.

30 april 2014

Akzo Nobel väljer vår e-learning plattform för att nå ut med information om hur man hanterar etylenaminer på ett säkert sätt. Redan år 2006 producerade vi en interaktiv utbildning på CD-rom för Akzo Nobel Functional Chemicals. Utbildningen var en del i att medvetandegöra hur viktigt det är att kunden hanterar produkterna på rätt sätt. 

Denna interaktiva HSE utbildning distribuerades i ett ”Safety kitt” med personlig säkerhetsutrustning. Mottagandet från kunder från hela värden var mycket positivt. 
Kraven på leverantörer inom kemiindustrin ökar ständigt när det gäller frågor kring miljö, hälsa och säkerhet. Akzo vill därför öka tillgängligheten kring dessa frågor och med en e-utbildning kan kunder i hela världen, dygnet runt, alltid få rätt kunskap i hur man hanterar etylenaminer. 

Dessutom kan Akzo följa hur varje elev/användare har klarat att genomföra utbildningen. Data samlas både på individ som gruppnivå och det blir till en värdefull dokumentation som kan användas för att styrka hur man följer upp Product Stewardship arbetet. 

Programmet kommer att lanseras under hösten och språkversioner finns på engelska, japanska och kinesiska.

TAWI USA syns nu bättre på Google!

16 april 2014

Idag lanserar vi webbsidan version 3.0 för TAWI:s dotterbolag i USA. Förutom en mer modernare design har vi dessutom ett CMS (administration av webbsidan) där TAWI i Sverige enkelt kan lägga upp löpande nyhetsinformation, bilder på produkter i bildspelet samt administrera Solution Center med bilder, video, datablad, produktblad etc. för dotterbolaget i USA.


E-utbildning med beteende baserad inlärning !

18 februari 2014

Nu lanserar vi vår interaktiva e-utbildning där man kan få en teoretisk utbildning i hur man hanterar din lastväxlare eller liftdumper. Utbildningen är helt baserad på korta videosekvenser och man får en generell inblick i olika funktioner, säker hantering, tippmoment, lyftmoment, drift, underhåll och skötsel. Den kvalitetssäkrade e-utbildningen är pedagogisk och enkel och ställer inte krav på någon tidigare kunskap i hur man hanterar en lastväxlare eller liftdumper.

Utbildningen är även till för att förebygga allvarliga olyckor och minska dyr drifts- och underhållskostnad på grund av felaktig hantering. Utbildningen är beteendebaserat där videosekvenserna är uppbyggda med olika animationer som visar hur man bör arbeta på rätt sätt.

E-utbildning med beteende baserad inlärning är en pedagogik som våra kunder uppskattar och som handledare kan man få en god överblick i hur eleven har genomgått utbildningen. Med statistik som tid för genomförande av kursen till vilka frågor som eleven missat eller gjort om flera gånger, får man ett bra verktyg för att validera och kvalitetssäkra utbildningen. Här är en kort introduktion i lastväxlarutbildningen:


TAWI har en ny webbsida i Sverige!

17 februari 2014

Idag lanserar vi version 3.0 för TAWI i Sverige. Den har en modernare design och det är enklare att söka efter olika typer av applikationer. Vi har dessutom ett CMS (administration av webbsidan) där TAWI enkelt kan lägga upp löpande nyhetsinformation, bilder på produkter i bildspelet samt administrera Solution Center med bilder, video, datablad, produktblad etc.

Under våren kommer även dotterbolagen i Danmark, Tyskland, Holland, England och USA att uppdateras till version 3.0